Graving

Følg oss

DIN LOKALE BYGGENTREPRENØR – OPPTATT AV GODT HÅNDVERK OG PÅLITELIGHET

Graving / transport

 

InnlandsBYGG AS utfører graving for opparbeidelse av tomter, drenering, vei, vann og kloakk, samt stabling av steinmurer. Massetransport med egen traktor og henger, samt strø- og brøyteoppdrag i Lillehammer.

 

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Kontakt Espen Ødegård på tlf. 469 80 565 eller e-post espen@innlandsbygg.no for befaring og tilbud!